usg usg

3 rodzaje badań ultradźwiękowych

Aparat ultradźwiękowy to urządzenie wykorzystujące technologię ultradźwiękową do wykrywania wewnętrznych stanów organizmu. Fala ultradźwiękowa jest rodzajem fali mechanicznej podobnej do fali dźwiękowej, ale jej częstotliwość jest powyżej 20khz granicy słyszalności.

Urządzenia ultradźwiękowe zwane również B USG, kolor Doppler USG sprzętu, echokardiografii i tak dalej. Ultradźwiękowa fala jest nazywany falą mechaniczną, ponieważ może propagować tylko w stałych, ciekłych i gazowych mediów. Należy do wysokiej częstotliwości fali wibracyjnej o częstotliwości wyższej niż 20khz. Oprócz kierunku rozchodzenia się fali dźwiękowej, nie ma różnicy. Główną cechą fali ultradźwiękowej jest to, że może przenikać przez ciało stałe, ciecz i medium gazowe i nagrywać echo na końcu odbicia lub refrakcji. Dlatego technologia inspekcji ultradźwiękowej jest szeroko stosowana w medycynie, przemyśle i życiu codziennym. Istnieją trzy rodzaje badań ultradźwiękowych: metoda transmisji, metoda odbicia impulsowego i metoda echa impulsowego.

Aparat USG jest narzędziem, które wykorzystuje fale dźwiękowe do obrazowania wewnętrznych struktur ciała. Jest on używany w badaniach medycznych, w tym w położnictwie i ginekologii, kardiologii i urologii. Urządzenia ultradźwiękowe mają szeroki zakres zastosowań w medycynie, od oglądania rozwijającego się płodu po diagnozowanie chorób serca.

Termin ultradźwięki odnosi się do fal dźwiękowych o częstotliwości przekraczającej górną granicę słyszalności człowieka.

Za górną granicę słyszalności dla człowieka uważa się zwykle 20 kiloherców (20 000 herców). Ultradźwięki mogą być wykorzystywane do celów diagnostycznych lub terapeutycznych, jednak w tym artykule skupimy się na ich zastosowaniu w diagnostyce.

Ultradźwięki mogą być wykorzystywane do obrazowania tkanek miękkich, takich jak wątroba czy serce, a także gęstych struktur, takich jak kości. W większości przypadków nie można obrazować przestrzeni wypełnionych powietrzem, takich jak płuca czy jelita, ponieważ powietrze pochłania energię ultradźwięków (zjawisko zwane tłumieniem). Możliwe jest również wykorzystanie ultradźwięków do określenia, jak szybko krew przemieszcza się w sercu lub jak szybko pokarm przemieszcza się w żołądku – technika ta nazywana jest obrazowaniem dopplerowskim.

W diagnostycznym obrazowaniu ultrasonograficznym fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości są przesyłane do ciała za pomocą instrumentu zwanego przetwornikiem.