Bio Piekarnia Ziarno

Main

Oferta nasza zawiera trzy główne rodzaje produktów:

label-produkty-rolnictwa-ekologicznego Produkty rolnictwa ekologicznego, które w pełni spełniają kryteria ustawy o rolnictwie ekologicznym, a także prawodawstwa unijnego dotyczącego rolnictwa ekologicznego. Produkty te posiadają aktualny atest i podlegają stałej kontroli polskiej jednostki certyfikującej, EKOGWARANCJA PTRE sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie.
label-produkty-sprawiedliwego-handlu Produkty Sprawiedliwego Handlu, międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony producentów z Trzeciego Świata, jak i podniesienia jakości ich produktów, certyfikowane przez Światową Organizację Sprawiedliwego Handlu – World Fair Trade Organization – WFTO.
label-produkty-prozdrowotne Produkty prozdrowotne, do produkcji których użyto mąk i surowców, pochodzących z rolnictwa konwencjonalnego, jednak zadbano o jego wysoką jakość prozdrowotną poprzez stosowanie tradycyjnych technik wytwórczych, w tym m. in. techniki wypieku chleba na zakwasie, a także unikanie polepszaczy, sztucznych barwników i chemicznych środków konserwujących.